FL-EX-IN

   EKOBANKA PRVEJ POMOCI

    SÍDLO : BODONA 4894/74, 92101 PIEŠŤANY

    Telefónny kontakt :  +421 944 667 770

         pre organizácie z celého Slovenska, ktoré sa venujú zabezpečovaniu sociálnych potrieb pre ľudí v životnej tiesni

 (občianske združenia, neziskové organizácie, centrá pomoci, krízové centrá, azylové domy, zariadenia pre ťažko chorých a dlhodobo ležiacich)

 

Textilné materiály a textilné odevy pre zabezpečenie  FL -EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI získavame cestou spolupráce :

– s e-shopami

– s výrobnými spoločnosťami

– s hotelierskym sektorom

– od občanov

–  od organizácií

Následne ich triedime, kde treba, tam opravujeme a taktiež upcyklujeme ( tzv. pretvárame textilný materiál na nové produkty s vyššou hodnotou).

Druhy sortimentu priebežne dopĺňame.

V prípade,  ak máte záujem o spoluprácu, krátkodobú alebo dlhodobú,  je potrebné, aby ste nám poslali vyplnenú prihlášku aj s podpisom a taktiež žiadosť , o aký typ sociálnej pomoci máte záujem. Materiálna pomoc sa bude zasielať na základe poradia zaslaných prihlášok od jednotlivých organizácií.

Stiahnite si :

Prihláška pre spoluprácu s FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI

Žiadosť o materiálnu pomoc z FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI

Potvrdenie o prebratí tovaru z FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI

Ochrana osobných údajov

 

Typy materiálno – sociálnej pomoci :

ekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomoci