Príjem z verejných zbierok

OZ MYŠKA PIEŠŤANY

Ďakujeme !

 

Rok prijatia

Suma prijatia

Účel prijatia

2016 900 € Výzva : Jeden za všetkých, všetci za jedného
   
2017 450 € SUPER MDD – pomoc bojovníčke Lei
   
2017 120 € MYŠKA na ľade – Lieky pre Danka
   
2019 516 € Folklórny tábor Východná 

Č. zb. 203-2018-004312

   
2019 256 € Klub Škriatkovo

Č.zb. 203-2019-004962-

Denný vzdelávací tábor pre deti zo sociálne slabších rodín a Azylového domu

   
2019 319,90 € Školské pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín

Č.zb. 203-2019-008623

   
2019 849,84 € Letný tábor LODENICA SUPER MDD

Č.zb. 203-2019-04972

 

Predbežná správa verejnej zbierky reg.pod č. 203-2019-004962

Záverečná správa verejnej zbierky reg.pod.č. 203-2019-004962