Náklady a výdaje pomoci

OZ MYŠKA PIEŠŤANY

 

Ročné náklady pre chod OZ :

Suma výdaju ročne

Konkrétny výdaj

84 € Náklady na vedenie účtu
300 € Telefón
120 € Internet
1440 € Náklady na kanceláriu
3000-5000 € Náklady na realizáciu projektov
500 € Náklady na PHM

 

Jednorazové náklady :

Rok 2017

Dátum výdaju

Suma výdaju

Účel výdaju

20.04.2017 360 e Zhotovenie webovej stránky
07.06.2017 44,58 € Reklama
16.10.2017 845,64 € Reklamné potreby a vybavenie

 

Rok 2018

Dátum výdaju

Suma výdaju

Účel výdaju

Jún 2018 359,20 €  SUPER MDD – poistenie
19.06.2018 794,18 € Vystúpenie Cirkus JINAK
13.07.2018 1250 € SUPER MDD – Hopsaland
12.09.2018 168 € Reklama

 

Rok 2019

Dátum výdaju

Suma výdaju

Účel výdaju

29.01.2019 77,15 € Úprava webovej stránky
17.05.2019 2255,40 € Tlačoviny, bannery na SUPER MDD
18.06.2019 30 € Reklama Wintermédia
20.08.2019 198 € Reklamné bannery na SUPER MDD
2019 350 € Prenájom priestoru na SUPER MDD

 

Rok 2019 – 2020

Dátum výdaju

Suma výdaju

Účel výdaju

2019 – 2020 1000 € Náklady na workshopy, organizovanie projektov

 

Rok 2020

Dátum výdaju

Suma výdaju

Účel výdaju

2020 500 € VIANOCE PRE VŠETKÝCH – pre 40 detí v núdzi na darčeky

 

Rok 2021

Dátum výdaju

Suma výdaju

Účel výdaju

2021 650 € Prototyp a príprava grafického dizajnu
2021 1000 € Prieskumy, administrácia, grafika

 

Pomohli sme

Rok výdaju

Suma výdaju

Účel výdaju

2016 900 € Liečba pre Leu – rehabilitácie
2017 350 € Na chodítko pre Leu
2017 600 € 2 mesačné nájomné pre rodinu v núdzi
2018 300 € Danko – lieky hist.
2018 1400 € Folklórny tábor pre deti zo sociálne slabších rodín
2019 1400 € Letný tábor Lodenica – pre 14 detí zo sociálne slabších rodín