FL-EX-IN  EKOBANKA PRVEJ POMOCI

  PROJEKT  TRIEDENIA A UPCYKLÁCIE

Nie je to sklad ani centrum nahromadenej materiálnej pomoci.

Ide o cirkulačný proces, ktorý sa riadi systémom “ DOPYT – VÝDAJ “  textilných  produktov, rôznych druhov odevov, interiérových doplnkov, či elektrospotrebičov, ktoré prechádzajú 3 – fázovým systémom spracovania :

  • triedenie  ( na produkty, ktoré sú vo svojej kvalite použiteľné pre človeka a na produkty, ktoré potrebujú prejsť procesom opráv, renovácie a upcyklácie )

  • opravy – ( rôzne techniky renovácie – opráv, pre docielenie novej kvality produktu )

  • upcyklácia – ( pretváranie opotrebovaného, či poškodeného produktu na nové produkty s vyššou hodnotou ako sú : podsedáky, polohovacie bandáže, dekubitné bandáže,   hygienické potreby pre stravovanie  a nákrčníky pre ťažko chorých, alebo dlhodobo ležiacich, paplóny, podušky, spacáky, izolačné výstelky do okien a dverí

Textilné materiály a textilné odevy pre zabezpečenie FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI získavame cestou spolupráce s eshopami, s výrobnými spoločnosťami a hotelierskym sektorom, a spolupracujúcimi organizáciami.

Ide o :

  • nové produkty s malými chybami, ktoré však nemôžu ďalej prechádzať procesom predaja

  • zánovné produkty, ktoré my opravami, či renováciou dáme opäť do užívania

  • vyradené, opotrebované produkty, ktoré my procesom upcyklácie pretvoríme na nový produkt s vyššou hodnotou

 

FL-EX-IN  EKOBANKA PRVEJ POMOCI je dlhodobý projekt , ktoré má 3  hlavné priority :

1.  aktívna a adresná pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii v rámci celého Slovenska

2.  zvýšenie kvality životného prostredia znižovaním odpadov procesom triedenia, opravami a upcykláciou, čím pripravíme výsledné produkty na opätovné použitie

3. vytvorenie niekoľko pracovných miest pre znevýhodnených, prepojíme miestnu komunitu a staneme sa nápomocným ďalším občianskym združeniam, a organizáciám, ktorí sa venujú zabezpečovaniu sociálnych potrieb pre ľudí v tiesni.

Dňa 21.3.2022 otvárame novú pobočku v Piešťanoch a na otvorení ďalšej pobočky v Rožňave pracujeme.

 

V mesiaci október 2022 sme otvorili za pomoci partnerských sponzorov nové priestory FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI na adrese J. Kupeckého 36, Piešťany.