„ Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie.

Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem.

Povedal som „ šťastný “. Povedala mi, že som nerozumel otázke.

Ja som povedal, že ona nerozumie životu. “

                                                                                                      John Lennon

Je zvláštne, ako nám tento významný hudobník číta myšlienky. Toto je naším poslaním , toto je presne to, čo nás poháňa vpred. Zmierňovanie ľudského nešťastia a utrpenia prostredníctvom aktívnej  a adresnej pomoci tým ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní (telesne, zmyslovo a mentálne postihnutí, starí, chorí, osamelí a ľudia , ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie – núdzni, sociálne slabí, ľudia žijúci na ulici tzv. bezdomovci).

Darujte im dve či 3 percentá zo svojich daní a my sa postaráme o to, aby ste aj Vy pocítili ten nádherný pocit, že ste pomohli zmeniť týmto ľuďom život k lepšiemu. Urobte šťastnými tých, ktorým život postavil do cesty prekážky, ktoré sami, nedokážu zdolať.

Ďakujeme všetkým darcom počas celého obdobia našej činnosti.

NAŠE ÚDAJE:

Obchodné meno (Názov): Myška
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID:50 310 691
Sídlo-Ulica: Bodona 
Súpisné/orientačné číslo: 4894/74
PSČ: 92101
Obec: Trnava

POSTUP POUKÁZANIA pre zamestnanca :

  • Najneskôr do 15. februára 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

  • Z tohto Potvrdenia si viete vypočítať:

    2 % z Vašej zaplatenej dane – maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

    3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

  • Vyplňte údaje v tlačive o sebe a sume 2 % (3 %).

  • Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.

ZAMESTNANEC TLAČIVÁ :

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

FYZICKÁ OSOBA TLAČIVÁ:

(ktorá podáva daňové priznanie)

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Potvrdenie TYP A

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Potvrdenie TYP B

Katalóg elektronických formulárov finančnej správy

PRÁVNICKÁ OSOBA TLAČIVÁ:

Daňové priznanie právnických osôb

Potvrdenie PO

Katalóg elektronických formulárov finančnej správy

Oficiálny zoznam poberateľov 2% nájdete na stránke  Notárska komora Slovenskej republiky