HARMONOGRAM STRETNUTÍ

 

FEBRUÁR 2022

STRETNUTIE DOBROVOĽNÍKOV – ONLINE

Termín : 10. február 2022

Čas : 18.30 hod

Program : Prezentácia a diskusia napredovania k novým projektom 2022.

Správa : Dňa 10.2.2022 sa konalo stretnutie dobrovoľníkov za účelom predstaviť niekoľko pripravovaných projektov v roku 2022.  Išlo hlavne o prezentácie inovatívneho projektu EKOBANKA PRVEJ POMOCI 2022 a jej smerovania, čo sa týka obsahu aj významu. Taktiež priblíženia projektov Komunitná zóna, SUPER MDD 2022 a Pochodu SNP.

 

PROMO PREZENTAČNÉ STRETNUTIE  PARTNEROV – ONLINE

Termín : 16.2.2022

Čas : 18.30 hod

Program : Prezentácia a diskusia k téme inovatívneho riešenia – EKOBANKA PRVEJ POMOCI 2022

Správa : Dňa 16.2.2022 sa uskutočnilo online stretnutie pre našich partnerov, kde sme sa hlavne venovali otázke realizácie a chodu projektu EKOBANKA PRVEJ POMOCI.

 

VEREJNÉ STRETNUTIE – PREZENTÁCIA pre širokú verejnosť Piešťany a okolie – ONLINE

Termín : pondelok  21. 3. 2022

Čas : 19.30-20.30

Program : Projekt – KOMUNITNÁ ZÓNA