STAŇTE SA JEDNÝM Z NÁS A SPOLU UROBÍME ŠŤASTNÝMI TÝCH, KTORÍ POMOC NUTNE POTREBUJÚ.

 Prihláška pre záujemcov na dobrovoľníka OZ myška   : Prihláška pre dobrovoľníka  . Vyplnenú prihlášku aj s Vašim podpisom pošlite emailom na  : ozmyska@ozmyska.sk, alebo pošlite na adresu Bodona 4894/74, 921 01 Piešťany.

Ochrana osobných údajov

 

OZ MyškaOZ MyškaOZ MyškaOZ MyškaOZ MyškaOZ MyškaOZ Myška