V roku 2022 prichádzame s novými projektami.

KOMUNITNÁ ZÓNA

Cieľom projektu je vytvorenie edukačného kruhu medzi MTŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, ktoré sa vzájomne budú svojimi činnosťami dopĺňať a zároveň motivovať obyvateľstvo mesta.

Jedná sa o vytvorenie nepriamej edukácie ako aj motivácie vykonávať činnosti ako sú : pestovanie plodín a rastlín, recyklovanie odpadov na kreatívnej báze, charitatívnej činnosti a aktivity malých športovísk.

Plocha je navrhnutá na 4 ročné obdobia a pripravovať bude pravidelné kultúrne a edukačné programy. Okrem zábavy a edukácie sa môžu obyvatelia aj občerstviť.

Komunitná zónaKomunitná zónaKomunitná zóna

PROJEKT  TRIEDENIA A UPCYKLÁCIE – FL-EX-IN  EKOBANKA PRVEJ POMOCI

V roku 2022 prichádzame s novým projektom inovatívneho riešenia materiálnej pomoci….. FL-EX-IN  EKOBANKA PRVEJ POMOCI .

Ide o cirkuláciu pomoci založenej na systéme  “ DOPYT – VÝDAJ „,  ktorej súčasťou budú textilné produkty, textilné odevy, interiérové doplnky a elektrospotrebiče. Využijeme pritom mechanizmy 3 – fázového spracovania :

1. fáza – triedenie

2. fáza – oprava 

3. fáza . upcyklácia

Cieľom tohto dlhodobého projektu je nielen zlepšenie kvality života rôznych skupín obyvateľstva viac ako doteraz / sociálne slabých, núdznych, seniorov, zdravotne znevýhodnených, ťažko chorých, bezdomovcov/,  ale aj  zvýšenie kvality životného prostredia cestou znižovania odpadov.

Čo to celkovo v praxi znamená ? Podrobnejšie informácie nájdete tu :  FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI

ekobanka prvej pomociekobanka prvej pomociekobanka prvej pomoci

MDD 2022

Veľký projekt zábavy pre deti.

1.jún