ZOZNAM ORGANIZÁCIÍ prihlásených do FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI

 1. Občianske združenie Dobrota Sv. Alžbety  – Zariadenie núdzového bývania pre ženy – Dolná Krupá
 2. Luna no. Bezpečný ženský domov – Trenčín
 3. CSS Náruč Senior & Junior O.Z.
 4. Krízové centrum SOS no. – Rimavská Sobota
 5. OZ Vagus – Bratislava
 6. Križovatky no. – Skalica
 7. Hospic Matky Terezy – Bardejov
 8. SED – útulok “ Dom na pol ceste “ – Poprad
 9. MyMamy o.z. – Prešov
 10. Tolerancia n.o. – Trstice
 11. Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Kláry – Spišská Nová Ves