Oddychová zóna je projekt zameraný na prepojenie školských aktivít, ktoré majú priniesť úžitok pre všetkých obyvateľov a návštevníkov oddychovej zóny v Piešťanoch.

Nadviazanie spolupráce nám umožní vytvoriť priestor pre relax, vzdelávanie, podporu tvorivosti a športu. Projekt je zameraný na štyri ročné obdobia tak, aby bol využiteľný celoročne. Neziskové organizácie a občianske združenia tu budú mať vyhradený priestor na komunikáciu s občanmi a prezentáciu svojich aktivít.