V roku 2022 otvorila FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI svoju činnosť v Piešťanoch. Postupne sa snažíme pomôcť organizáciám, ktoré nás požiadali o súčinnosť v rámci pomoci .

 

Pomohli sme :

Tak naplno sa odštartoval náš nový projekt FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI. Naša pomoc, vďaka naším partnerom, poputovala do zariadenia Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Kláry Spišská Nová Ves, pobočka Liptovský Mikuláš.

Náš nový projekt FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI pokračuje. Naša pomoc, vďaka naším partnerom, poputovala do zariadenia Križovatky n.o. Skalica, pobočka Holíč.

Do zariadenia Križovatky n.o. Skalica sme sa s pomocou vrátili opäť, aby sme doručili jesenné a zimné oblečenie pre deti.