FL-EX-IN  EKOBANKA PRVEJ POMOCI – UPCYKLÁCIA

 

Termín spustenia apríl – júl 2022

 

Upcyklácia je výrobný proces, kde poškodený produkt, ktorý už nemá uplatnenie v rámci užívania, pretvárame na nový s vyššou hodnotou. Využívame pri tom techniku šitia, ozdobovania, vyšívania atď.

 

Materiál na zabezpečenie upcyklácie – tvorby nových výrobkov, získavame vytriedením textilných materiálov a textilných odevov od eshopov, výrobných spoločností, hotelierskeho textilu o občanov. Ide o vyradený , poškodený, reklamovaný textilný materiál a odevy.

 

Ponuka jednotlivých výrobkov : termín zverejnenia apríl – jún 2022