Myška na ľade 2018

Myška na ľade 2018

Korčuľovali sme za Danka Bučenca, ktorému sme spoločne vyzbierali prostriedky na lieky na celý rok (profi hystam. Intol.)

Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli s Danielom zakorčuľovať, darcom, ktorí odovzdali finančný dar, ako aj SKATER CLUB Piešťany, ktorý pre Danka vystúpili.

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na budúce.