Mikulášsky beh za deťi z azylového domu.

Ďakujeme organizácii SNOWKA, ktorá zorganizovala  Mikulášsky beh na podporu detí z Azylového domu PN.

Bežalo sa za darčeky a Mikulášsku tancovačku. Bežali deti, dospelí a aj Myška. V cieli bol každý odmenení.

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na budúce.