DARCOVIA

Ďakujeme naším milým darcom a podporovateľom za dôveru a podporu, ktorú od Vás všetkých dostávame.

Len vďaka Vám môžeme byť bližšie tam, kde je potreba.

ĎAKUJEME VÁM.