Aktuality

V roku 2022 prichádzame s novými projektami.

KOMUNITNÁ ZÓNA

Cieľom projektu je vytvorenie edukačného kruhu medzi MTŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, ktoré sa vzájomne bude svojimi činnosťami dopĺňať a zároveň motivovať obyvateľstvo mesta.
Jedná sa o vytvorenie nepriamej edukácie ako aj motivácie vykonávať činnosti ako sú : pestovanie plodín a rastlín, recyklovanie odpadov na kreatívnej báze, charitatívnej činnosti a a aktivity malých športovísk.
Plocha je navrhnutá na 4 ročné obdobia a pripravovať bude pravidelné kultúrne a edukačné programy. Okrem zábavy a edukácie sa môžu obyvatelia aj občerstviť.

 

IMG_2387

 

PROJEKT RECYKLÁCIE - EKO BANKA PRVEJ POMOCI

V roku 2022 prichádzame s inovatívnym riešením – EKO BANKA PRVEJ POMOCI.

Cieľom tohto dlhodobého projektu je čo možno najviac zefektívniť recykláciu a pripraviť tak výsledné produkty na opätovné použitie, čím dosiahneme nielen zlepšenie kvality života rôznych skupín obyvateľstva viac ako doteraz / sociálne slabých, núdznych, seniorov, zdravotne znevýhodnených, ťažko chorých/,  ale aj  zvýšenie kvality životného prostredia znižovaním odpadov.

Zároveň docielime vytvorenie niekoľko pracovných miest pre znevýhodnených, prepojíme miestnu komunitu a staneme sa nápomocným ďalším občianskym združeniam, a organizáciám, ktorí sa venujú zabezpečovaniu sociálnych potrieb pre ľudí v tiesni.

 

SUPER MEGA MDD 2022

Veľký projekt zábavy pre deti.