Verejná zbierka č.203-2019-008623

OZ Myška dňa 20.09.2019 usporadúva Benefičnú akciu ,, Spolu deťom‘‘ , ktorá slúži na získanie prostriedkov na vzdelávanie sociálne slabších detí, v rámci denného klubu Škriatkovo. Benefičné akcie prinášajú nezabudnuteľné zážitky pre sociálne slabšie deti, ale aj pre majoritu, kde sa deti spoznávajú a kde nie je medzi nimi rozdiel. Hlavou úlohou je, aby si to deti užili na plno. Je to pre nich odmena za dobré správanie a výsledky v škole. Ukázalo sa, že takéto akcie majú význam a sú dostatočné na to, aby motivovali deti.

Pridajte sa k nám a pomôžte nám vyčariť čo najviac úsmevov na tvári.

Program:

Začiatok: od 13:00 – 19:00
Kde: OD PRIOR PIEŠŤANY
Kedy: 20.09.2019

Pripravujeme pre Vás:

• Tvorivé dielne v rámci projektu Škriatkovo
• Hudobný a kultúrny program
• Výstava starých a nových automobilov
• Najväčšie nafukovacie atrakcie
• Módna prehliadka
• Občerstvenie
• Maskoty
potvrdenie VZ spolu detom