Návšteva OZ ESTER

Myška zoznámila milé tety z Nadácie Slovenskej Advokácie s klientkami centra ESTER, ktoré potrebovali poradiť v rôznych odborných situáciách.

Sme vďační za ochotu a rady, ktoré nám poskytli pani Doktorky.

Ďakujem za podporu.