Pomoc pre týrané ženy

Opäť vďaka Vám všetkým, ktorí nám dôverujete. Mali sme možnosť navštíviť Centrum pre týrané ženy s deťmi v Hlohovci a odniesť im plnú dodávku oblečenia, hračiek a školských potrieb. Ďakujeme Vám.